ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ

Діяльність Прямого учасника (Непрямого учасника) в Системі може бути призупинена Платіжною організацією за таких підстав:

а)  за ініціативою Прямого учасника (Непрямого учасника) – в день отримання відповідної письмової заяви Прямого учасника із зазначенням причин призупинення;

б)  за ініціативою Платіжної організації – в день виникнення наступних підстав:

 • виникнення ризиків неналежного функціонування МПС;
 • порушення Прямим/ Непрямим учасником Правил;
 • Прямий учасник затримує на строк більше 1 (одного) дня платежі по розрахунках за проведені операції Переказів;
 • надання Прямим учасником Платіжній організації недостовірних відомостей та документації, яку вимагає Платіжна організація;
 • відмова Прямого учасника в наданні Платіжній організації необхідних відомостей та документації, яку вимагає Платіжна організація;
 • продаж Прямим учасником всіх або більшої частки своїх активів;
 • у випадках несприятливих змін в діяльності Прямого учасника, в тому числі в розрахунковій дисципліні в рамках укладеної Угоди, фінансовому стані, бізнес — процесах, продукції або послугах Прямого учасника;
 • спроби Прямого учасника поступитися, делегувати або іншим способом передати права та обов’язки в зв’язку з участю в МПС повністю або частково третій особі, в тому числі – при реорганізації, без попереднього письмового погодження Платіжної організації.

 

Діяльність Прямого учасника в МПС може бути припинена за таких підстав:

а) за ініціативою Прямого учасника – на підставі повідомлення Прямого учасника про одностороннє розірвання Угоди, у випадках, коли така можливість розірвання встановлена Угодою, після отримання відповідної письмової заяви Прямого учасника, але не пізніше 12-ї години наступного робочого дня після отримання Платіжною організацією повідомлення;

б) за ініціативою Платіжної організації – в день виникнення наступних причин:

 • відкликання у Прямого учасника ліцензії на здійснення Переказів;
 • ініціації щодо Прямого учасника процедури банкрутства у відповідності із законодавством країни резиденції Прямого учасника, яка має відношення до банкрутства, неспроможності, реорганізації, ліквідації або врегулювання боргів;
 • продовження існування підстав для призупинення участі Прямого учасника в МПС, які вказані в Правилах.
 • припинення здійснення Переказів Платіжною організацією на території всіх держав, в яких здійснює свою діяльність Прямий учасник;
 • при відсутності в МПС операцій Прямого учасника протягом 6-ти місяців.

 

В разі припинення діяльності Прямого учасника, у якого є укладені угоди з Непрямими учасниками Платіжна організація:

 • призупиняє діяльність цих Непрямих учасників;
 • направляє на всіх Непрямих учасників письмове повідомлення із запитом на визначення подальших умов діяльності Непрямого учасника в МПС:

а) Непрямий учасник має право перейти до іншого Прямого учасника МПС;

б) Непрямий учасник може підвищити свій статус до рівня Прямого учасника МПС;

в) Непрямий учасник може припинити свою діяльність в МПС.