УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ

Учасники МПС «AVERS №1» надають послуги з переказу Користувачам з дотриманням вимог Правил МПС.

Переказ коштів Платником здійснюється згідно порядку, викладеному у Правилах МПС, дотримання яких забезпечується Учасником.

Види валют грошових Переказів в МПС: UAH, USD, EUR.

Перекази в МПС здійснюються з урахуванням обмежень чинного законодавства країни резиденції Прямих/ Непрямих учасників. Для підтримки в актуальному стані інформації щодо умов та обмежень відправлення/ виплати Переказів в країні резиденції Прямого учасника МПС, Прямі учасники повинні повідомляти Платіжній організації про зміни, які вносяться до законодавчо-нормативної бази держави знаходження Прямого учасника відносно здійснення транскордонних грошових Переказів. Інформація Платіжній організації надається шляхом направлення листа з доданням підтверджувальної документації.

Згідно чинного законодавства України переказ не повинен бути пов’язаним з підприємницькою та/або інвестиційною діяльністю.

Операції з використанням рахунків Користувачів, відкритих в уповноважених банках,  здійснюються з урахування режимів функціонування цих рахунків, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

Ініціювання операції Платником в рамках послуги щодо переказу коштів на користь Отримувача може здійснюватися в готівковій та безготівковій формі в точках ініціювання переказів Учасників відповідно до договору з Учасником.

Ініціювання операції щодо переказу коштів Платником здійснюється за заявою на переказ готівки (документу на переказ МПС) та/або електронного платіжного засобу.

Перевірка реквізитів за операцією щодо переказу коштів здійснюється Платником перед ініціюванням переказу та залежить від форми здійснення переказу:

  • при готівковій формі — формується заява на переказ готівки та роздруковується для погодженням з Платником. Платник погоджує здійснення операції щодо переказу коштів та правильність реквізитів підписом на заяві.
  • при безготівковій формі (з використанням електронно платіжного засобу) – перевірка реквізитів для здійснення операції щодо переказу здійснюється Платником в залежності від виду операції щодо переказу та технічного протоколу взаємодії, що надана банком еквайром для забезпечення виконання цієї операції. Перевірка реквізитів за операціями з використанням електронно платіжного засобу може здійснюватися шляхом погодження інформації виведеної на екран платіжного пристрою для перевірки Платником, або відправки інформації для підтвердження до банку емітента електронно платіжного засобу.

Документи за операціями щодо переказу надаються Платнику на етапі завершення операції щодо переказу.

Вся необхідна та достатня інформація для здійснення переказу коштів, може бути зазначена безпосередньо Платником та/або підтверджена Платником за результатами заповнення реквізитів заяви на переказ готівки або електронного документу на переказ коштів, відомостями з баз даних Учасника та/або Платіжної системи, та/або Отримувача (суб’єкта підприємницької діяльності), що здійснюється в автоматичному режимі засобами Учасника.