ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

МПС здійснює реєстрацію звернень Користувачів з питань діяльності платіжної системи та переказу коштів, включаючи звернення щодо помилкових та неналежних переказів, шляхом унесення відомостей до журналу реєстрації звернень користувачів.

У разі недотримання вимог Правил МПС, Учасники МПС несуть відповідальність за шкоду, що заподіяна Користувачам.

Виникнення спору між Учасниками МПС ні за яких обставин не повинно впливати на виконання операцій з переказу коштів.

Спори, що виникають між Учасниками МПС та Користувачами, вирішуються шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення домовленості шляхом здійснення переговорів, спір вирішуватиметься в судовому порядку згідно норм чинного законодавства України.

Спори, що виникають між Учасниками МПС та Користувачами, в частині термінів розгляду спірних питань та фіксування звернень громадян, вирішуються у встановленому законодавством порядку або в судовому порядку.

Для вирішення питань, що виникають з приводу переказів, здійснених з використанням МПС «AVERS №1», пропонуємо звертатися на юридичну адресу Товариства: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69 та електронною адресою: info@avers1.com