УМОВИ УЧАСТІ У ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ

Статус Прямого/ Непрямого учасника можуть отримати банки та небанківські фінансові установи резиденти та нерезиденти України, які відповідно до законодавства країни їх резиденції можуть здійснювати перекази грошових коштів. Зокрема, Прямі/ Непрямі учасники (банки та небанківські фінансові установи) резиденти для здійснення переказу/ видачі коштів за переказами в іноземній валюті за межі України та в Україні, повинні мати ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Прямі/ Непрямі учасники мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком України шляхом внесення відомостей щодо них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури .

Прямий учасник надає Платіжній організації установчі та реєстраційні документи, які мають бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, оформлені українською мовою або перекладені на українську мову. Копії цих документів та переклад мають бути завірені належним чином.

При підключенні до МПС Непрямого учасника, Прямий учасник повинен:

 • надіслати попередньо на поштову адресу Платіжної організації лист з переліком Непрямих учасників, яких планує підключити;
 • надіслати на поштову адресу Платіжної організації копію Угоди між Прямим учасником і Непрямим учасником, в якій обов’язково зазначено погодження з Правилами та про обов’язки виконання всіх умов Правил та Угоди;
 • самостійно вести всі розрахунки з Непрямим учасником, пов’язані із здійсненням Переказів в МПС;
 • забезпечувати своєчасність та остаточність розрахунків із залученими Непрямими учасниками;
 • нести повну відповідальність за всі дії Непрямого учасника, які пов’язані із здійсненням Переказів. 

Непрямий учасник має право:

 • надати необхідні документи Платіжній організації на підвищення свого статусу до Прямого учасника;
 • звертатися напряму до Платіжної організації при недотриманні Прямим учасником своїх обов’язків.

Всі Прямі учасники та Непрямі учасники зобов’язуються дотримуватися, при здійсненні Переказів, всіх вимог нормативних актів країни своєї резиденції, діючих на момент здійснення Переказу,  в тому числі:

 • по відношенню до обмежень та максимальних сум Переказів;
 • ідентифікації особи та захисту особистих даних Користувачів;
 • вимог валютного контролю та валютного регулювання, а також режиму функціонування рахунків;
 • вимог, які направленні на запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму