ПУНКТИ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Пунктами приймання та виплати переказів коштів є каси Учасників МПС.

ПУНКТИ ПРИЙМАННЯ ТА ВИПЛАТИ ГОТІВКИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗІВ КОШТІВ У МІЖНАРОДНІЙ ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ «АВЕРС №1»