СКЛАД КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

Загальні збори акціонерів:
1. БОЙКО Олег Васильович
2. БОЙКО Василь Васильович
3. БОЙКО Юлія Савелівна

Наглядова рада:

Голова Наглядової Ради:           БОЙКО Олег Васильович

Член Наглядової Ради:              ДІДИК Сергій Євгенович

Незалежний директор:              ГУМЕНЮК Віталій Васильович

Правління:
Голова Правління:                           БУЖАК Владислав Валентинович

Член Правління:                              НІКОНЕНКО Олексій Дмитрович

Член Правління:                              РОМАНЕНКО Олександр Володимирович

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

До складу МПС «AVERS №1» входять:

  • Платіжна організація (АТ «ФК «АВЕРС»);
  • Прямі учасники;
  • Непрямі учасники;
  • Користувачі;
  • Оператор послуг платіжної інфраструктури;
  • Розрахунковий банк.

Учасники МПС

Статус Прямого/ Непрямого учасника можуть отримати банки та небанківські фінансові установи резиденти та нерезиденти України, які відповідно до законодавства країни їх резиденції можуть здійснювати перекази грошових коштів. Зокрема, Прямі/ Непрямі учасники (банки та небанківські фінансові установи) резиденти для здійснення переказу/ видачі коштів за переказами в іноземній валюті за межі України та в Україну, повинні мати генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Прямі/ Непрямі учасники мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком України шляхом внесення відомостей щодо них до Реєстру.

Користувачі МПС — юридична, фізична особа — підприємець або фізична особа, якій надається послуга платіжної системи щодо виконання переказу коштів Учасником платіжної системи.

Розрахунковим банком може бути будь-який, уповноважений Платіжною організацією банк-резидент України, що уклав відповідний договір з Платіжною організацією.

Функції оператора послуг платіжної інфраструктури МПС є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВЕ СЕРВІС БЮРО» (код в ЄДРПОУ 33938839).