2019 рік

 1. Баланс
 2. Звіт про фінансові результати
 3. Звіт про рух грошових коштів
 4. Звіт про власний капітал
 5. Примітки до фінансової звітності
 6. Аудиторський висновок

2020 рік

 1. Баланс
 2. Звіт про фінансові результати
 3. Звіт про рух грошових коштів
 4. Звіт про власний капітал
 5. Примітки до фінансової звітності
 6. Аудиторський висновок

2021 рік

 1. Баланс
 2. Звіт про фінансові результати
 3. Звіт про рух грошових коштів
 4. Звіт про власний капітал
 5. Примітки до фінансової звітності
 6. Аудиторський висновок